relaties relatietherapie therapeuten locatie tarieven contact links terug naar start

Relatietherapie

Het woord relatietherapie geeft al aan waar het om gaat in deze vorm van therapie: de relatie zelf. Hierbij gaat het om de problemen die partners in hun relatie met elkaar ervaren, of die één van beide in de relatie ervaart. Door relatietherapie wordt helder wat er in de relatie speelt, en hoe de partners daarmee omgaan. Dat kan confronterend zijn en spannend, maar ook bevrijdend en opluchtend. Door de verheldering kunnen de partners elkaar weer op een andere manier zien en beleven, en zo vorm geven hoe ze met elkaar verder kunnen gaan.

Ik werk vooral vanuit de gestalttherapeutische benadering. Dat betekent dat ik kijk hoe de partners in het hier-en-nu met elkaar contact hebben, waarbij non-verbale signalen een belangrijke rol spelen. Ik geef feedback over dit proces. Daarbij benadruk ik ook wat goed gaat in de relatie.

Relatietherapie is geschikt voor partners die aan hun relatie willen werken. In een vrijblijvend gesprek maken we kennis met elkaar en kijken we wat er speelt in de relatie. Ik doe vervolgens een voorstel waarbij de cliënten kunnen bepalen of zij met mij en mijn werkwijze instemmen. In het eerstvolgende gesprek wordt met de therapie begonnen waarbij na 5 gesprekken een eerste evaluatie van de therapie plaats vindt.